Kaczmarek & Kurowski

Poznaj zespół

Obsługa kancelarii wsparta jest wiedzą i doświadczeniem dziesięcioosobowego zespołu prawników, specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, adekwatnie do powierzonych spraw.

Adwokat Dr Janusz Kaczmarek

Partner
W latach 2002-2005 Prokurator Apelacyjny w Gdańsku. W latach 2005-2007 Prokurator Krajowy. W 2007 r Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciel Polski w Europejskiej Grupie G6 odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne w ramach Unii Europejskiej. Studia ukończył w 1985 r. na Uniwersytecie Gdańskim, karierę naukową kontynuował na Uniwersytecie Białostockim, gdzie obronił pracę doktorską pt. „Kryminologiczne oraz prawne aspekty wzięcia i przetrzymywania zakładnika art. 252 k.k.”. Wykładowca prawa karnego materialnego i procesowego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Autor kilkudziesięciu publikacji w „Prokuraturze i Prawie”, „Monitorze Prawniczym” „Edukacji Prawniczej” i kwartalniku „Policja”. Autor kilku monografii z zakresu porwań dla okupu. Współautor podręcznika z zakresu prawa karnego dla aplikantów adwokackich oraz szeregu monografii z zakresu bezpieczeństwa. Nagrodzony w 2007 r. przez Gazetę Prawną nagrodą „Bona Lex” za działalność na rzecz tworzenia dobrego prawa. W 2016 r. uhonorowany przez Redakcję „Wieści prosto z gór” tytułem Człowieka Roku 2016 za ‘wielokrotną pomoc mieszkańcom, którzy padli ofiarą bezprawnego działania lokalnych samorządów’. Współorganizator programu “Razem przeciw przemocy” realizowanego w szkołach oraz ośrodkach wychowawczych. Twórca autorskiego programu zrealizowanego na rzecz PZPN związanego z bezpieczeństwem na stadionach.

Adwokat Maciej Kaczmarek

Partner
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Napisał pracę magisterską dotyczącą dziennikarstwa śledczego w Polsce. Adwokat i wykładowca Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Posiada istotne doświadczenie w zakresie spraw z szeroko rozumianej ochrony dóbr osobistych i prawa do prywatności, a także w prawie rodzinnym i opiekuńczym. W kręgu jego zainteresowań pozostają kwestie dotyczące stosowania czynności operacyjnych i ich późniejszego wykorzystywania, a także zniesławienie za pomocą środków masowego przekazu. Autor szeregu publikacji.

Adwokat Jan Kurowski

Partner
Specjalista w sprawach karnych z zakresu przestępczości zorganizowanej, w tym przestępczości gospodarczej, z wieloletnim doświadczeniem i praktyką w renomowanych kancelariach prawnych na terenie Pomorza i Warszawy. Posiada bogate doświadczenie w międzynarodowej obsłudze prawnej branży hotelarskiej i deweloperskiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2012 r. członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Adam Sampolski

Adwokat

Adwokat przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, specjalista z zakresu spraw karnych gospodarczych oraz gospodarczych, w tym upadłości i restrukturyzacji. Autor artykułów naukowych. Włada biegle językiem angielskim i francuskim w stopniu podstawowym.
Michał Szydło

Adwokat

Sylwia Angielska
Aplikant adwokacki
Ukończyła prawo w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, składając pracę magisterską z zakresu prawa medycznego. W 2019 r. uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, czego konsekwencją było uzyskanie statusu aplikanta adwokackiego przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe w trójmiejskich kancelariach prawnych, zdobywała już w czasie studiów, od 2017 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, hobbystycznie zgłębiając tajniki prawa medycznego.
Katarzyna Cygan

Sekretariat

Jacek Kaczmarek
Sekretariat